HOMETOWN
GAYRİMENKUL
HUKUKİ
DESTEK

HUKUKİ DESTEK

Gayrimenkul mevzuatı ve inşaat sektörüne ilişjin pek çok mevzuat bulunmaktadır. Şirketimiz; mesleki bilgi, piyasadan elde ettiği deneyimleri ve hukuk bürosu partnerleri vasıtasıyla gayrimenkul mevzuatı ile ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

VERİLEN HİZMETLERİN BAZILARI ŞUNLARDIR;

*Mülkiyet hakkının araştırılması ve bu haklar hakkında danışmanlık,
*Tapu işlemlerine yönelik danışmanlık,
*Tam ayni hakların araştırılması ve bu haklar hakkında danışmanlık,
*Sınırlı ayni haklar ve bu haklar hakkında danışmanlık,
*İmar mevzuatı hakkında danışmanlık,
*Yapı denetimi, iskan, kadastrosal bilgiler hakkında danışmanlık,
*Kooperatifler hakkında danışmanlık,
*Garımenkulleri kiralanması hakkında hukuksal danışmanlık,
*Şirketlerde birleşme, devir, tasfiye, iflas, konkardato, ortağın ortaklıktan ayrılması ve benzeri hallerde şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin durumu hakkında danışmanlık,
*Özelleştirme, kamulaştırma vb. hallerde gayrimenkulün mevzuat karşısındaki durumu hakkında danışmanlık,
*Gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine ve teçhizatın çeşitli kanun hükümleri karşısındaki durumları hakkında danışmanlık,
*Değişen mevzuat hükümlerinin çeşitli vasıtalarla bilgilendirilmesi danışmanlığı.